Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Στρατιωτικές ασκήσεις στην Κόρινθο το 1902Ματθαίου Χ.Ανδρεάδη

Ο υποστράτηγος Κ.Σμολένσκης (ήρωας του Βελεστίνου κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και υπουργός στρατιωτικών στην Κυβέρνηση Αλ.Ζαϊμη την ίδια χρονιά) με έγκριση του υπουργείου Στρατιωτικών, συγκέντρωσε την 20η Μαίου 1902 στη Βόχα Κορίνθου κάθε διαθέσιμη δύναμη των στρατιωτικών σωμάτων της δικαιοδοσίας του (3ης Μεραρχίας, κατατμημένης σε Πελοπόννησο, δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνια νησιά) για τα Μεγάλα στρατιωτικά Γυμνάσια, διάρκειας 10 ημερών.
΄Ησαν δε οι δυνάμεις αυτές τα συντάγματα πεζικού: 6ο Κορίνθου, 8ο Καλαμάτας, 9ο Μεσολογγίου και 10ο Κέρκυρας (εκ 270 ανδρών). Επίσης 2 πυροβολαρχίες, 2 ίλες ιππικού, ο 6ος λόχος μηχανικού, χειρουργείο Γ΄τάξεως, απόσπασμα υλικού πολέμου, 5 υδροφόρες και καρροσκηνές. Σύνολο στρατού και υπηρεσιών 1680 άνδρες.
Τα στρατεύματα στρατοπέδευσαν σε σκηνές στην πεδιάδα Βόχας μέχρι το Βέλο. Επειδή όμως οι σκηνές δεν επαρκούσαν πολλοί στρατιώτες διανυκτέρευαν στο ύπαιθρο ενώ την ημέρα προφυλάσσονταν απ΄τον ήλιο κάτω από σκηνές πρόχειρες «εκ χόρτων» (τσαρδάκες). Το στρατηγείο με επιλαρχία ιππικού και απόσπασμα μηχανικού εγκαταστάθηκε στο Κιάτο.
Την 22α Μαϊου 1902 άρχισαν οι προκαταρκτικές ασκήσεις διαφόρων όπλων χωριστά, όπως «γυμνάσια εκστρατείας πυκνής τάξεως.Αι πυροβολαρχίαι εζευγμέναι ανήρχοντο και κατήρχοντο τους λόφους (σημ.,στη Βόχα) αποζευγνύμεναι δε ακαριαίως ετίθεντο εις τάξιν μάχης».
Είχε διαιρέσει ο Σμολένσκης τον στρατό σε άμυνα και επίθεση. Οι επιτιθέμενοι από δυτικά προς Κόρινθο κατέλαβαν την παραλιακή οδό. Αλλά επειδή ο «εχθρός» απειλούσε τη δεξιά του κατέλαβε όλα τα χωριά, απ΄το Κιάτο προς νότο και ανατολικά.
Το πυροβολικό διέτρεξε το δρόμο από ελαιώνα Βέλου μέχρι το Μούλκι ρίχνοντας βολές,ενώ η επιλαρχία έλαβε μέρος σε ελιγμούς, μάχες, επελάσεις και πεζομαχίες.
Προς Κόρινθο επιτιθέμενη κατελάμβανε βαθμιαία τα χωριά Βέλο, Ιμπραήμπεη, Πουλίτσα και Ταρσινά .
Η εμπροσθοφυλακή, βαίνοντας δια της παραλιακής οδού, απώθησε τους ακροβολιστές της άμυνας,η οποία, έτσι, βαλλόμενη απ΄το πυροβολικό και τα κλιμάκια του πεζικού, υποχώρησε καταλαμβάνοντας τους προέχοντες λόφους και επιχείρησε απόκρουση της επιθέσεως.Ο αγώνας που ήταν ισχυρός, συνήφθη για κατάληψη θέσεων. Μετά από δύο ώρες τα τμήματα άμυνας υποχώρησαν περαιτέρω, «κλιμακηδόν αμυνόμενα». Το πυροβολικό της επιθέσεως κατέβηκε και κατέλαβε θέση απέναντι, αλλά δέχθηκε «εσπαρμένην επέλασιν» της μικρής άμυνας.Το ιππικό επιθέσεως όμως ανιχνεύοντας και πεζομαχώντας έδιωξε την άμυνα και κατέλαβε τις θέσεις της.
Τις φάσεις αυτές των μεγάλων ασκήσεων και τη μεγαλοπρέπεια των εκτυλισσόμενων σκηνών με το «έκλαμπρον αυτών θέαμα», τις παρακολούθησε απ΄τους διαφόρους λόφους, άπειρος κόσμος και των δυο φύλων, με θαυμασμό, ακόμα «και εκ Κορίνθου συρρεύσας».
Στις 27 Μαϊου ο στρατός της επιθέσεως , συντασσόμενος σε οδοιπορική φάλαγγα, πέρασε μπροστά απ΄τον έφιππο, «παντού σπεύδοντα και τα πάντα διορθώνοντα, μέραρχον, των σαλπίγγων και των τυμπάνων σημαινόντων εμβατήριον». Και το μεν πεζικό παρέμεινε στις καταληφθείσες σκηνές ενώ το πυροβολικό και το ιππικό καταυλίσθηκαν μέσα στο Βέλο. Το οποίο οι Βελιώτες σημαιοστόλισαν, ανεγείροντας και αψίδες πάνω στις οποίες ανάρτησαν εικόνες των βασιλέων, των αγωνιστών του 1821 και του στρατηγού Σμολένσκη, που με τον Γάλλο στρατιωτικό ακόλουθο Μπρεμόν ντ΄ Άρς (ο οποίος είχε φτάσει για να παρακολουθήσει τα στρατιωτικά γυμνάσια) και μερικούς ανώτερους και επιτελείς του αξ/κούς, προγευμάτισε στο σπίτι του εφέτη Αντωνόπουλου.
Την επομένη το πεζικό των επιτιθέμενων (που το ακολούθησαν το πυροβολικό με τελευταίο το ιππικό),πέρασε λίθινη μονότοξη τριγωνική γέφυρα και κατέλαβε το στρατόπεδο των αμυνόμενων, με συνέπεια αυτοί να υποχωρήσουν προς την Παλαιά Κόρινθο.
Το ιππικό ασφάλισε την προπορευόμενη φάλαγγα ανιχνεύοντας το έδαφος γι΄ αναζήτηση του «εχθρού» τον οποίο, τελικά, συνάντησε στις θέσεις, Αντερείσματα Ακροκορίνθου, Βρυσούλα, Κοκκωνόβρυση και Γλυφάδα, καθ΄όν χρόνο το πυροβολικό κατελάμβανε το Μύλο Χελιώτη απ΄ όπου άρχισε βάλλοντας κατά του φρουρίου Παλαιάς Κορίνθου για να εξακριβώσει αν εκεί ο «εχθρός» είχε εγκαταστήσει πυροβολικό.Αφού βεβαιώθηκε πως στο φρούριο δεν είχε τοποθετηθεί πυροβολικό, άρχισε η επίθεση.

Παρέλαση στην Κόρινθο

Κατά τη διεξαγωγή των στρατιωτικών γυμνασίων που άρχισαν στην πεδιάδα της Βόχας, όπως είδαμε, τα επιτιθέμενα τμήματα του υποστράτηγου Σμολένσκη, φτάνοντας στην Παλαιά Κόρινθο, αναπτύχθηκαν δεξιά και αριστερά της κυρίας οδού, ευθύς ως το ιππικό αποκάλυψε το έδαφος,μπροστά απ΄τη γραμμή της μάχης.
Το πεζικό επιθέσεως βγαίνοντας απ΄τον ελαιώνα προχώρησε στη θέση «Σκουτέλα».Τα τάγματα ενισχύσεως και ελιγμών, με κάλυψη τα ελαιόδεδρα και από απόσταση παρακολουθούσαν το τάγμα της γραμμής μάχης, πορευόμενα δε δια των αγρών και καλυμμένα τελείως «από τας όψεις του εχθρού», δεν έπαυαν να ενισχύουν τη γραμμή μάχης με τμήματά τους, κατά τις διάφορες φάσεις της επιθέσεως. Ένα απ΄τα τάγματα ελιγμών, με κυκλωτική κίνηση στ΄αριστερά της άμυνας, ενισχυόμενο απ΄το πυροβολικό της επιθέσεως, κατέλαβε, διαδοχικά, στο άκρο της παρατάξεως θέσεις, μάχης και με τα πυρά του «σπουδαίως» ενίσχυσε την κυρία επίθεση, παρακολουθώντας την «εκ του πλησίον».
Συγχρόνως, το ιππικό επέπεσε στην αντίθετη πλευρά της γραμμής άμυνας ενώ το πυροβολικό των επιτιθεμένων «έβαλλε δια πυρών». Ωστόσο, και οι αμυνόμενοι αντιστέκονταν στη λοφοσειρά των αναφερομένων θέσεων άμυνας.
Το επελαύνον όμως ιππικό απώθησε το ιππικό της άμυνας, που προσπαθούσε να εμποδίσει την πρόοδο και την ανάπτυξη της επιθέσεως.΄Αρχισε, έτσι, πάλη ιππικού, παρουσιάζοντας έξοχο θέαμα, συντρέχοντος σ΄αυτό και του εδάφους. Το πεζικό της επιθέσεως, ενισχυόμενο αποτελεσματικά απ΄ το πυροβολικό εκτόπισε την άμυνα,η οποία αναγκάσθηκε ν΄αποχωρήσει απ΄την Παλαιά Κόρινθο. Ο υποστράτηγος Σμολένσκης έφιππος με το επιτελείο του και τον Γάλλο στρατιωτικό ακόλουθο,επέβλεπε και διηύθυνε τη μάχη.
Απ΄την Παλαιά Κόρινθο ο στρατός της επιθέσεως βάδισε με αντικειμενικό σκοπό τη Νέα Κόρινθο.
Της φάλαγγας προηγήθηκε το ιππικό,που εξασφαλίζοντας την πορεία και ερευνώντας το έδαφος, απώθησε τελικά το ιππικό της άμυνας, με αποτέλεσμα η φάλαγγα να βγεί απ΄τη γέφυρα «Λευκού Χειμάρρου» και ν΄αναπτυχθεί,ενώ το πυροβολικο καταλάμβανε τη θέση «Πήτες».Οι θέσεις της άμυνας του πυροβολικού και τμήματος πεζικού βρίσκονταν τώρα στη θέση «Μπαθαρίστρα» της Κορίνθου, ενώ η υπόλοιπη άμυνα πριν απ΄το νεκροταφείο, με το ιππικό να ανιχνεύει το πεδίο των Εξαμιλίων. Τμήματα των επιτιθεμένων έχοντας κατεύθυνση το δρόμο Κορίνθου-΄Αργους,που διασχίζει την πεδιάδα των Εξαμιλίων, προχώρησαν βάλλοντας και βαλλόμενα. Στη θέση «Μαγούλα» Κορίνθου τρία τάγματα της επιθέσεως αναπτύχθηκαν και βάδισαν, το ένα αριστερά της τοποθεσίας της άμυνας, το άλλο προς το κέντρο,ενώ ταυτόχρονα,το τρίτο προς τα δεξιά, έκανε πλευρική κίνηση. Το πυροβολικό με κατάλληλες βολές βοήθησε την προέλαση του ιππικού, που με διαταγή του Σμολένσκη και με σύντονη πορεία έσπευσε και πέρασε απ΄τα κτήματα Τρίπου φτάνοντας στο δεξιό της παρατάξεως. Το ιππικό της άμυνας, αντιλαμβανόμενο την κίνηση έσπευσε και τάχθηκε αντιμέτωπο, αλλά το τάγμα πεζικού που ενεργούσε πλευρική κίνηση πυροβολώντας το απώθησε, οπότε κατά τη στιγμή της γενικής προσβολής, το ιππικό της επιθέσεως επωφελήθηκε και επέλασε κατά των στρατευμάτων της άμυνας που υποχώρησαν,πλήν του ιππικού της, το οποίο επέστρεψε για ν΄ακολουθήσει σύρραξη ιππικού. Τελικά, τα στρατεύματα της επιθέσεως κατέλαβαν τις έσχατες τοποθεσίες άμυνας και τα Μεγάλα Γυμνάσια έληξαν την 9η πρωϊνή της 31ης Μαίου 1902.
Όπως τόνιζε στην έκθεσή του ο υποστράτηγος Σμολένσκης, η αντοχή των ανδρών των σωμάτων και υπηρεσιών κατά το 14ήμερο διάστημα των ασκήσεων, υπήρξε ζηλευτή, η υγεία αυτών πλήρης, καθόσον μόλις 32 άνδρες νοσηλεύτηκαν στο έμπεδο χειρουργείο και η πειθαρχία τελεία.
Έτσι, όλες οι δυνάμεις του στρατού, σε οδοιπορική φάλαγγα, μπήκαν στην πόλη, ηγουμένου του υποστρατήγου. Το θέαμα θαυμάσιο και γραφικό, η φιλαρμονική παιάνιζε και η Κόρινθος με τα χωριά επί ποδός. «΄Aπασα η πόλις της Κορίνθου συνέρρευσεν άνωθεν των στρατώνων επί του αναπεπταμένου πεδίου προς το μεσημβρινόν μέρος της πόλεως όπως παραστή εις το θέαμα της επιθεωρήσεως και προελάσεως των στρατευμάτων του υποστρατήγου Σμολένσκη».


Κριτική των στρατιωτικών ασκήσεων

Η είσοδος του στρατού στη Νέα Κόρινθο υπήρξε θριαμβευτική «υπό τας ατελευτήτους ζητωκραυγάς του πλήθους».Το πεζικό καταυλίσθηκε στους (παλαιούς) στρατώνες Κορίνθου.Το ιππικό και το πυροβολικό κάτω απ΄τα δένδρα.
Το πρωΐ της 1ης.6.1902 όλα τα σώματα στρατού, πρώτα το πεζικό, μετά το πυροβολικό, το ιππικό, το μηχανικό και το χειρουργείο ξεκινώντας απ΄τον καταυλισμό τους συγκεντρώθηκαν και παρατάχθηκαν.Και την 9η ώρα ο μέραρχος Κ.Σμολένσκης που είχε φτάσει με το επιτελείο και την ακολουθία του έδωσε το πρόσταγμα.Ο αντισυν/ρχης πεζικού Δ.Πίκουλας αναφώνησε «εμπρός!» και άρχισε η παρέλαση. Το θέαμα ήταν μεγαλοπρεπές. Με πλήρη τάξη και κατά τετράδες, πρώτο παρέλασε το πεζικό ενώ ο στρατηγός χαιρετούσε τις σημαίες των συνταγμάτων και τα τύμπανα ανέκρουαν το εμβατήριο.Το παράστημα των ανδρών πάρα πολύ επιβλητικό.
Δεύτερο το πυροβολικό, με έκτακτη τάξη κινήσεως και διοικητή τον ταγματάρχη Βάρβογλη.Τρίτο «εν καλπασμώ» το ιππικό με διοικητή τον επίλαρχο Πιερράκο. Kαι αυτού η παρέλαση θαυμάσια. Ο Σμολένσκης έμεινε πολύ ευχαριστημένος απ΄την παρέλαση ενώ ο κόσμος καταγοητευμένος απ΄ το θέαμα πείσθηκε οτι ο στρατός μπορούσε να καταστή απ΄τους πρώτους στρατούς της Ευρώπης αν οι αρμόδιοι αποφάσιζαν με τα σωστά τους να κάνουν στρατό. Το έργο του Σμολένσκη είχε στεφθεί από πλήρη επιτυχία.
Στην (αναφερόμενη) λεπτομερειακή έκθεση που υπέβαλε στο υπουργείο Στρατιωτικών ο Κ. Σμολένσκης σχετικά με τα γυμνάσια τα οποία εκτελέσθηκαν στην πεδιάδα Κορίνθου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, οτι υπήρξε πολύ ενθαρρυντική η διεξαγωγή των ασκήσεων, τόσο για την κανονικότητα και ακρίβεια των κινήσεων του στρατεύματος όσο και για την αντοχή των στρατιωτών και αξιωματικών. Ανέφερε, μάλιστα, στην έκθεση αυτή με λεπτομέρειες όλα τα είδη γυμνασίων, την περί το Βέλο μάχη, την επίθεση στην Παλαιά Κόρινθο, την εγκατάλειψή της απ΄ τους αμυνομένους, και γενικά κάθε κίνηση, ενώ τα σφάλματα που επεσήμαινε ήσαν, όπως τόνιζε, ελάχιστα.
Η αναχώρηση του στρατού απ΄την Κόρινθο έγινε με πλήρη τάξη την ίδια μέρα, ενώ στην πόλη παρέμεινε ένα τάγμα πεζικού και μια μοίρα πυροβολικού, που κι΄ αυτά επανήλθαν την επομένη στις έδρες τους.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως πριν απ΄την έναρξη των ασκήσεων ο υποστράτηγος Σμολένσκης είχε αναφέρει στο υπουργείο οτι οι ασκήσεις θα καθυστερούσαν «ένεκεν κωλύματός τινός, παρουσιασθέντος εις την υπηρεσίαν τροφίμων». Οπότε το υπουργείο, για το επείγον, ανέθεσε την τροφοδοσία ανδρών και κτηνών σε ιδιώτη χορηγητή επιμελητείας (σημερινό catering!, θα λέγαμε). Και για το πρωτοφανές, την εποχή εκείνη, του πράγματος, βέβαια, ο Τύπος, ξεσπάθωσε γράφοντας τα εξής (με τη σημερινή γλωσσική έκφραση):
«Στ΄αλήθεια, είμαστε το πιο πρωτότυπο κράτος της Ανατολής. Αφού μετά προσπάθειες ενός μηνός και μετακινήσεις ναυτικών αγημάτων κατορθώθηκε η συγκέντρωση 1.700, περίπου, ανδρών για τα γυμνάσια στην πεδιάδα της Κορίνθου, αποκαλύφθηκε, τελικά, οτι το κράτος είναι ανίκανο να τροφοδοτεί αυτό απ΄ ευθείας τη μικρή, την ελάχιστη αυτή δύναμη! Την τροφοδοσία των ανδρών του στρατηγού Σμολένσκη ανέλαβε ιδιώτης επιχειρηματίας διότι δεν υπάρχει Επιμελητεία! Αυτές οι δύο γραμμές αποτελούν την πιο αυστηρή και πιο αμείλικτη καταδίκη για όλους εκείνους, υπευθύνους και ανευθύνους, που μετά τον πόλεμο (σημ.,εννοεί του 1897) πρόβαλαν ως αναμορφωτές και διοργανωτές του στρατεύματος. Τι όμως αναμόρφωσαν και τι διοργάνωσαν στο στράτευμα; Και ενώ ετοιμαζόμασστε για νέα «χύσιν χρυσών σειρητίων και κομβίων», στην πεδιάδα της Κορίνθου αποδεικνυόμαστε ανίκανοι να θρέψουμε και να ποτίσουμε 1.700 άνδρες και 100 ίππους και προστρέχουμε, για μη πεθάνουν αυτοί απ΄την πείνα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία και ικανότητα! Αλλά αν με το νόμο περί «Γενικής Διοικήσεως», νομίσατε οτι αναμορφώσατε τον στρατό, κοιτάξτε την αναμόρφωση στην Κόρινθο. Και είναι αληθινή αυτή η αναμόρφωση, η οποία μας αποκαλύφθηκε, ενός ελαχίστου τμήματος του στρατού, που δεν μπορεί αφ΄εαυτού να επαρκέσει σε όλες τις ανάγκες του! Από τέτοια, μάλιστα, αναμόρφωση, μπορούν οι Μπόερς (σημ.,στη Νότια Αφρική) να λάβουν μαθήματα!».
Ο επίλογος των στρατιωτικών ασκήσεων

Ο Tύπος με αφορμή τις ασκήσεις συνέχιζε την κριτική:
«Δεν διοργανώσαμε,ούτε αναμορφώσαμε, ουδέ ενισχύσαμε τις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μετά τον πόλεμο (...) Είναι πάρα πολύ οδυνηρό το θέαμα, το οποίο παρουσιάζει η Ελλάς υπό στρατιωτική έποψη. Κάθε δε ΄Ελλην, που αγαπά την πατρίδα του δεν μπορεί παρά να θλίβεται ενδομύχως και ν΄αγανακτεί κατά των υπευθύνων αυτής της καταστάσεως. Για το μέλλον της χώρας μας, μόνη φρόντιδα που έπρεπε ν΄ απασχολεί τα πνεύματα των αρμοδίων και υπευθύνων μετά τον πόλεμο του 1897 είναι η στρατιωτική του έθνους ανασύνταξη (...) Διότι,ενώ η θύελλα στη γύρω μας Ανατολή είναι έτοιμη να εκραγεί και οι τόσοι εχθροί μας δείχνουν απειλητικές τις λόγχες τους, μόνη η Ελλάς παρίσταται με κομμένους τους βραχιονές της, με τις αποθήκες κενές υλικών και με τυφέκια και πυροβόλα κατάλληλα μόνο για τα Μουσεία (...) Η ημέρα εκείνη της καταστροφής είθε να είναι όσο δυνατόν μακρυά και ο Θεός της ειρήνης να σκέπει την Ελλάδα, αφού δεν έχουμε σε ποιόν άλλον ν΄αναθέσουμε τις ελπίδες μας!». Και ο επίλογος των στρατιωτικών γυμνασίων:
1) Εκτός απ΄τον Γάλλο Μπρεμόν ντ΄Αρς και άλλοι ξένοι στρατωτικοί ακόλουθοι βρήκαν «κάλλιστα τα εκτελεσθέντα στρατιωτικά γυμνάσια» στην Κόρινθο.
2)Ορισμένες Ελληνικές εφημερίδες υποστήριζαν, σκωπτικά, οτι Ελληνικός λαός ανακουφίσθηκε διότι ο μισός στρατός μας νίκησε τον άλλο μισό, ενώ στα 1897 νικήθηκε ολόκληρος!
3) Όμως, η «Γερουσία» (που έκτοτε και μέχρι σήμερα διημερεύει στα ανά τη χώρα καφενεία, δηλαδή στους «μεγάλους αυτούς κοινωνιοπλαστικούς παράγοντες») είχε άλλη γνώμη. Το μόνο ερώτημα που την απασχολούσε, έντονα, ήταν: Γιατί ο μισός να στρατός να υποχωρήσει; Ορισμένοι, σωφρονέστεροι αυτών προσπαθούσαν να καταπραῢνουν τους ζωηρότερους, λέγοντάς τους οτι αυτό ήταν το σχέδιο του Σμολένσκη. Οι πιο ζωηροί όμως δεν ήθελαν ν΄ακούσουν οτι ο ήρωας του Βελεστίνου έδωσε σχέδιο υποχωρήσεως του στρατού μας στην Κόρινθο, διατεινόμενοι οτι τα σχέδια αυτά ήσαν της Ρωσίας!
4) Άλλη εφημερίδα ευφυολογούσε: «Αγγέλλεται εκ Κορίνθου οτι μετά μεγάλης επιτυχίας διεξήχθη κατά τα μεγάλα γυμνάσια η γενομένη ψευδομάχη. Το πράγμα δεν έχει πολλήν σημασίαν. Όλοι οι μετασχόντες του ελληνοτουρκικού πολέμου διηγούνται οτι έκαστος έκαμε και από μίαν μάχην κατά την οποίαν κατετρόπωσε τους Τούρκους, ώστε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος έχει να επιδείξη 50.000 ψευδομάχας. Έν τούτοις ασυγχώρητα λάθη διεπράχθησαν κατά τα μεγάλα γυμνάσια της Κορίνθου,εκ των οποίων το μεγαλύτερο είναι το εξής: Ανετέθη η διεύθυνσις των μεγάλων γυμνασίων εις τον κ.Σμολένσκην, ενώ έπρεπε να ανατεθή εις ένα ρεπόρτερ εφημερίδος, ως ειδικόν δια τας ψευδομάχας».
5) Ο (γνωστός μας) στρατιωτικός ακόλουθος της Γαλλικής πρεσβείας Μπρεμόν ντ΄ Άρς, που παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον τη μάχη γύρω απ΄την Κόρινθο, κάλεσε στο Καλαμάκι Ισθμίας τους σωματάρχες και μερικούς αξιωματικούς σε μεγάλο γεύμα. Ξεκίνησε για το Καλαμάκι παίρνοντας απ΄τον Πειραιά το ατμόπλοιο της γραμμής και, μη έχοντας τίποτα καλλίτερο να κάνει, παραδόθηκε, «υπό το ρυθμικό βαυκάλισμα της έλικος», σε ύπνο βαθύ.Και αφυπνίσθηκε στο Γαλαξείδι! Τους καλεσμένους του στο Καλαμάκι, ωστόσο,ανέλαβε να φροντίσει η κυρία Μπρεμόν ντ΄ Άρς, που είχε φτάσει με το σιδηρόδρομο, και η οποία και προέστη του γεύματος τέλεια και την πρέπουσα κατά τα επιδόρπια ήγειρε φιλελληνικώτατη πρόποση «ως Γαλάτις, εύφωνος και ξανθή!».
Ο Μπρεμόν ντ΄ Άρς κατά την επιστροφή του απ΄την Κόρινθο, επέβη στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας στην άμαξα του Σαράντη Σαραντόπουλου, διευθυνόμενος στο ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρεταννίας».
Καθ΄ οδόν όμως και ενώ η άμαξα είχε διανύσει λίγα μέτρα συνάντησε την σύζυγό του να έρχεται με άλλη άμαξα.Και, κατεβαίνοντας έδωσε μια δραχμή στον αμαξηλάτη ως αντάλλαγμα της μικρής διαδρομής που έκανε. Αλλά ο αμαξηλάτης ζητούσε δύο δραχμές.Κι αυτός, ενοχλούμενος απ΄ τον αμαξηλάτη, κάλεσε την αστυνομία που συνέλαβε τον αμαξά, μετά προφορική του μήνυση για εξύβριση, καταθέτοντας πως ο αμαξηλάτης δεν αρκέσθηκε στο ποσό που του έδωσε αλλά τον παρακολούθησε μέχρι το σπίτι του και του απηύθυνε βαρειές και προσβλητικές φράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: